Välkommen till Tranans kundservice!

Välkommen till Tranans prenumerationserbjudande. Den här webbplatsen är en underavdelning till Bokförlaget Tranans ordinarie webbplats, tranan.nu. Här kan du teckna en prenumeration för att löpande få del av vår utgivning.

Upptäcker du något som är oklart, svårbegripligt eller felaktigt med vår webb eller som helt enkelt inte fungerar som det ska ber vi dig vänligen höra av dig till oss på så att vi kan justera och ställa tillrätta. 

Mer detaljerad information om köpvillkor, leverans etc. finner du under flikarna till vänster. Där finns också svar på de vanligaste frågorna. Finner du inte svaret på din fråga där är du förstås välkommen kontakta oss.

Det är Bokförlaget Tranan som säljer prenumerationspaketen och böckerna som ingår är utgivna av oss. Betalning för prenumerationspaketen sker genom en faktura som sänds ut per e-post i samband med att en prenumeration tecknas eller förnyas. Läs mer under Betalning under fliken här till vänster.

Användarvillkor

Inledning

För användandet av vår webbplats gäller vissa villkor, som du finner här nedan. Vi har också regler för hur dina personuppgifter behandlas och information om vår användning av cookies, som du finner under respektive flik i spalten här till vänster.

Med “Bokförlaget Tranan” menas Tranan och Trasten AB med organisationsnummer 556354-4005, som både tillhandahåller webbsidan och är personuppgiftsansvarig.

Rättigheter

Om det inte uttryckligen sägs något annat tillhör alla rättigheter till innehållet på denna webbsida Tranan eller tredje part, och är skyddat av både svensk och internationell upphovsrätt.

Innehållet på hemsidan får därför bara användas enligt lag och enligt nedanstående villkor. Om du hämtar något material från hemsidan innebär det att du accepterar dessa villkor.

Om du utan tillstånd eller i strid mot lag använder materialet på hemsidan och/eller sänder det vidare, kan det strida mot upphovsrätten och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och då kan rättsliga åtgärder komma att vidtas mot dig.

Varumärket Tranan

Tranans namn eller varumärken i övrigt får bara användas i enlighet med dessa villkor eller om du fått ett skriftligt tillstånd av oss. Vill du använda Tranans varumärken i annonsering och marknadsföring av våra produkter behöver du ett skriftligt godkännande (detta krav gäller inte vid recensioner av eller andra artiklar om våra böcker).

Användning av innehåll på Tranans hemsida

Det är inte tillåtet att ändra hemsidans innehåll, inte heller att publicera det eller överföra det på annat sätt än genom att direkt länka till vår sida, och inte heller att använda det i eget kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Tranan.

Du får däremot spara och skriva ut delar av sidan för ditt eget, personliga bruk, om det görs utan att du ändrar något och utan att du tar bort Tranans varumärken eller uppgifter om att Tranan har upphovsrätt till materialet

All annan användning av informationen på webbplatsen – om den inte omfattas av undantag enligt lag – är otillåten. För press gäller särskilda regler, se vidare här.

Friskrivning

Tranan strävar alltid efter att innehållet på vår hemsida ska vara riktigt och så uppdaterat och fullständigt som möjligt. Även om vi anstränger oss kan det uppstå felaktigheter.  Hemsidan innehåller en stor mängd uppgifter, bl.a. om våra böcker, där uppgifter kan ha blivit felaktiga, daterade eller på annat sätt oriktiga. Tranan kan därför inte ta ansvar för att alla uppgifter alltid är riktiga, fullständiga och hela tiden uppdaterade.

Tranan tar inte heller något ansvar för att innehållet i de webbsidor som vi själva länkar till är korrekt eller fullständigt eller på annat sätt stämmer överens med vår värdegrund, utan respektive webbplats svarar själv för innehållet där.

Kontakter med oss och insänt material

Alla kontakter med oss, via telefon, mail eller brev eller på annat sätt, uppfattar vi som privat och konfidentiell, som vi inte kommer att föra vidare om vi inte kommer överens om något annat och om den inte sker på sådant sätt att den ändå blir tillgänglig för andra, t.ex. på hemsidor, sociala medier etc. Det gäller också synpunkter på sidan och annan information om att något är felaktigt, ofullständigt eller missvisande på Tranans hemsida eller i vår marknadsföring etc.

Vill du kommentera något på hemsidan, recensera böcker eller liknande, är du välkommen att sända dina synpunkter till oss via mail. Sådant material, som är avsett att läsas av andra, kommer Tranan däremot inte att betrakta som konfidentiellt, om du inte anger något annat, utan kan komma att användas av Tranan, också för kommersiellt ändamål, t.ex. vid marknadsföring.

För personuppgifter i sådant material – se under fliken Personuppgifter här bredvid.

Allmänna köpvillkor

Allmänt

Tranan säljer via webbshopen böcker med leverans inom Sverige. Vi kan i regel också sälja böcker för leverans utanför Sverige men förbehåller oss rätten att neka en beställning om vi bedömer att leveransen är för kostsam.

Beställningar görs därmed som regel alltid via vår hemsida. Behöver du hjälp, har några frågor eller undrar över något är du vänligen kontakta oss.

Eftersom all korrespondens normalt går via mail åtar du dig att bevaka din e-post – också skräpkorgen – då alla meddelanden som rör dina beställningar sker via den mailadress som du uppgivit.

Tranan reserverar sig för förhållanden som vi inte råder över, men också för t.ex. slutförsäljning, förseningar, tekniska problem, framflyttning av utgivningsdatum och felaktig artikelinformation. Vi förbehåller oss också att kunna justera priserna utan föregående meddelande. Men det är alltid priset som gällde när du gjorde din beställning som också gäller för ditt köp.

Du måste vara minst 16 år för att få handla hos Tranan.

Pris och betalning

Tranan anlitar Nets för betalningarna på hemsidan. Nets erbjuder flera olika sätt att betala och alla betalningar via dem sker säkert, krypterat och genom 3D-secure. Du kan läsa mer på Nets kundservice här.

Läs mer om Pris och betalning under fliken här till vänster.

Leveranser

Normalt kan vi leverera beställda böcker inom 2-5 arbetsdagar.

Den sammanlagda leveranstiden beror dock på flera omständigheter, en del av dem kan vi styra, men en del av dem kan vi inte påverka, t.ex. trycktid och själva transporten, som utförs av andra aktörer.

Leveranstiden ovan är därför ungefärlig och vi måste reservera oss för eventuella förseningar som kan uppstå.

E-böcker däremot kan laddas ned direkt efter att du betalat din order. De finns då tillgängliga för nedladdning dels på hemsidan direkt efter köpet och i den bekräftelsemail du också får.

Förseningar och delleveranser

Tranan anstränger sig för att leverera så fort det går, men ibland kan alltså förseningar uppkomma. Vi kan därför inte garantera att leverans sker inom viss tid och reserverar oss alltid för förseningar.

Skulle det uppstå sådana förseningar meddelar vi dig om dem via e-post. Har du beställt flera böcker, och det saknas en eller flera av dem, avvaktar vi normalt med leveransen tills vi kan sända alla böcker samtidigt.

Önskar du särskilt få delleverans, ber vid dig kontakta oss här.

Avbokning av en beställd bok

Normalt saluför vi bara böcker som vi vet finns på lager. Skulle de emellertid oväntat ta slut, förbehåller vi oss rätten att avboka dem från din beställning.

Ångerrätt och returer

Du kan alltid ändra och ta bort allt du lagt i kundvagnen så länge du inte har slutfört betalningen. Har du gjort det kan du inte längre ändra i beställningen, men du har istället alltid rätt att ångra ditt köp. Det skall göras inom 14 dagar från det du mottagit försändelsen från oss.

Du kan läsa mer om Ångerrätt och returer längre ner på den här sidan.

Reklamationer

Tranan lämnar inga garantier, men har på hemsidan lämnat olika beskrivningar av de olika böckerna. Om du anser att en vara avviker från vad vi på det sättet kommit överens om eller om den på något annat inte motsvarar den beskrivning av varan som vi har givit på hemsidan, har du förstås möjlighet att reklamera den hos oss. Det är bara sådana fel eller brister som fanns från början som du kan reklamera, inte t.ex. sådant som uppstått genom slitage eller din egen hantering av boken. Skicka din reklamation snarast möjligt till oss, genom att kontakta oss här. Om det är något fel på en bok avhjälper vi som regel felet genom att sända dig ett annat exemplar av samma bok.

Personuppgifter och cookies

För att vi skall kunna sälja böcker på nätet behöver vi vissa personuppgifter, t.ex. namn och adress dit vi skall skicka en beställning, men av vår betalningstjänst NETS fordras också personnummer, om du vill betala mot faktura. Personnummer som uppges vid beställning lagras krypterat av NETS och är inte tillgängliga för oss på Tranan att ta del av.  Vi behandlar också vissa andra uppgifter, som räknas som personuppgifter, t.ex. över trafiken på sidan, och använder oss av cookies.

Du kan läsa utförligt om både Personuppgifter och Cookies under flikarna här till vänster.

Pris och betalning

Priset

Priserna på böckerna framgår av hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna där utan föregående meddelanden, men det är alltid det pris som gällde när du gjorde köpet som gäller för ditt köp och din prenumeration.

I priserna på vår webbshop ingår alltid moms. Den är för närvarande 6% på såväl tryckta som elektroniska böcker.

I alla prenumerationer ingår frakt i priset. Inga avgifter för frakt tillkommer.

Under flikarna till vänster kan du läsa mer om våra köpvillkor mm.

Måste jag uppge mitt personnummer när jag köper av Tranan?

För att kunna fakturera dig som privatperson behöver vi ta del av ditt personnummer. Läs mer underfliken till vänster om hur vi hanterar personuppgifter.

Betalning mot faktura

När du beställer en prenumeration får du en faktura för din första period i din orderbekräftelse. Denna ska betalas inom 30 dagar till vårt bankgiro eller till vårt Swishkonto.

För att betala mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som eventuellt utförs vid köpet. Fakturan betalas enligt de betalningsinstruktioner som framgår på fakturan.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse och då tillkommer en påminnelseavgift och det utgår också dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning kan ärendet lämnas till inkasso varvid ytterligare avgifter tillkommer.

Uppsägning av prenumeration

Om du vill avsluta en aktiv prenumeration behöver du logga in och sedan gå in på “Min prenumeration” och därefter “Mina prenumerationer”. Där finn möjligheten att avsluta pågående prenumeration. Observera att en prenumeration måste avslutas innan din pågående period övergår i en ny. Har den gjort det betraktar vi din prenumeration som förnyad och har rätt att ställa en faktura för kommande period.

Ångerrätt hos Tranan

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som kund hos Tranan alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med lagens bestämmelser. Tiden räknas från att du mottagit vår försändelse.

Ångerrätten gäller dock inte köp av e-böcker eftersom de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Den gäller inte heller om varan skulle vara felaktig på något sätt, då handlar det istället om en reklamation.

Vad innebär ångerrätten?

Ångerrätten innebär att du inom 14 dagar från mottagandet har rätt att meddela oss att du ångrar köpet och att du sedan inom samma tid kan returnera varan till oss. Är varan oanvänd och felfri återbetalar Tranan vad du betalat. Är varan inte felfri och oanvänd kan avdrag göras för värdeminskning om du då inte hellre vill återfå den mot att du betalar den verkliga fraktkostnaden.

Vad kostar det att returnera böcker?

Vi tar inte ut någon expeditionsavgift eller liknande när du returnerar något till oss, men du får själv betala hela kostnaden för returfrakten om det inte rör sig om en reklamation.

Hur gör jag för att returnera böcker?

Vill du utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Du kan kontakta oss här eller alternativt använda Konsumentverkets standardformulär för ångerrätt. Du skall sedan utan dröjsmål och fortfarande senast inom 14 dagar skicka tillbaka böckerna till oss.

Förpacka böckerna väl, så de inte skadas under transporten. Bifoga uppgifter om ditt namn och ordernummer, gärna genom att bifoga en kopia av orderbekräftelsen. Annars kan vi ha svårt att se att returen kommer från dig.

Du betalar alltså själv hela kostnaden för returfrakten och sänder den till:

Bokförlaget Tranan
Åsögatan 149
116 32 Stockholm

Hur gör jag med fakturan eller betalningen när jag returnerar något till Tranan?

När vi godkänt din retur makulerar vi den aktuella fakturan.

Kan jag låta bli att hämta ut böcker jag beställt?

Du kan inte ångra ett köp enbart genom att låta bli att hämta ut försändelsen. Om du inte hämtar ut en försändelse som vi skickat till dig debiterar vi dig för våra kostnader både för frakten till dig och för returfrakten tillbaka till oss. Dessutom debiterar vi dig 99 kr för vår administration och hantering.

Personuppgifter

Tranan månar starkt om allas personliga integritet. Vi strävar därför efter att nå vad som rimligen kan vara bästa möjliga skydd när vi behandlar personuppgifter. Det gör vi först och främst genom att inte fråga efter andra uppgifter än de som verkligen är nödvändiga, och först då vi fått ditt samtycke, och sedan – när vi fått uppgifterna – genom att ge dem ett så högt och rimligt skydd som är möjligt, bl.a. genom att använda säkra servrar och genom kryptering av känsliga uppgifter när du handlar från vår hemsida. Vid försäljning av böcker måste vi ha vissa självklara uppgifter som namn och adress, så att vi kan skicka din beställning, och i andra fall fordrar lagen att vi behöver få ditt personnummer, tex för att kunna skicka kontrolluppgifter.

Vi måste alltså samla vissa uppgifter, men all behandling av dem sker i enlighet med gällande lag. Inom EU/EES gäller från maj 2018 numera också den särskilda Dataskyddsförordningen (GDPR). Införandet av den medför bl.a. att vi skall kunna redogöra för vilka personuppgifter vi samlar in, vad vi kommer att använda dem till och vad syftet är med det. Inga företag skall kunna ha några dolda syften med de personuppgifter som man samlar in. GDPR ger också en ökad rätt för privatpersoner att tacka nej till lagring av personuppgifter och att få dem raderade om det inte finns några legitima skäl för insamlandet. De skall inte längre kunde användas för tex. oönskad direktreklam.

Det är Tranan och Trasten AB (“Tranan”) som är personuppgiftsansvarig. Har du några frågor eller undrar du över något, eller vill du komma i kontakt med oss om dina personuppgifter, t.ex. för att ändra dem eller be oss ta bort dem, kan du kontakta oss här.

Vilka personuppgifter samlar Tranan in och hur behandlar vi dina personuppgifter?

Med personuppgifter menar man alla uppgifter som på något sätt rör dig och kan identifiera dig som individ. Det kan vara självklara saker som namn, personnummer och adress eller bilder på dig och andra kontaktuppgifter, men också din IP-adress och de sidor du besökt och val du gjort på hemsidan. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör med den informationen, t.ex. sändlistor för nyhetsbrev, registrering i Tranans vänner och all hantering vid försäljning av böcker.

Tranan behandlar bara sådana personuppgifter som du själv på olika sätt har gått med på att lämna oss (eller som vi lagligen måste samla in). När du går in på vår hemsida, t.ex., får du lämna medgivande till att vi använder cookies, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev går du med på att uppge namn och mailadress, när du loggar in respektive betalar går du med att lämna de uppgifter som då krävs.

Tranan behandlar sedan inte dina personuppgifter i något annat syfte än det vi anger. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna svara på förfrågningar, och på annat sätt korrespondera med dig, för att kunna sända nyhetsbrev och annan information om vår verksamhet, för att du skall kunna delta i eventuella aktiviteter på hemsidan, för att vi skall kunna administrera Tranans vänner och för att kunna sälja, leverera och på annat sätt hantera köp av böcker och annat som du valt att handla av oss, och för att kunna ge dig service i samband med detta.

Tranan kan också använda dina personuppgifter för vår marknadsföring, för uppföljning av vår försäljning, och på olika sätt för att vi skall kunna förbättra både våra produkter och våra tjänster.

Tranan behandlar personuppgifter också för att se hur besökarna utnyttjar vår hemsida, för att vi skall få en bild av hur och vad man söker där, och kunna anpassa sidan efter det, och för att kunna visa anpassat innehåll. Den sortens behandling identifierar dig dock inte som individ, utan är bara till för att ge oss kunskap om besökarnas samlade beteenden, vad och hur man söker på etc.

Dina personuppgifter kan också komma att behandlas indirekt i samband med utveckling, test och förvaltning av hemsidan och de IT-system som hänger ihop med den, men då bara om det behövs av tekniska skäl.

Slutligen kan i vissa fall tredje part beröras, t.ex. då du handlat något i vår webbshop, där det är Nets/AfterPay som sköter själva betalningarna och i vissa fall en annan part som skickar böckerna. Vissa uppgifter i shopen behandlas av Tranan (t.ex. din mail-, hem- och leveransadress), medan andra (som kort- och bankkonton samt personnummer) behandlas av Nets, utan att Tranan har någon insyn i dessa.

Vilken rätt har Tranan att alls behandla personuppgifterna?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, om det är  nödvändigt för att vi skall kunna genomföra ett avtal med dig, om vi har ett annat legitimt och berättigat intresse t.ex. av att utveckla vår webbplats, våra produkter eller tjänster och i övrigt alltid enbart med ditt samtycke.

Hur länge lagrar Tranan uppgifterna?

Alla uppgifter som vi samlat in raderas när de inte längre behövs för ändamålen. Du kan förstås också alltid när som helst själv begära att de raderas.

Kan Tranan lämna ut uppgifter till någon annan?

Normalt lämnar vi aldrig någons personuppgifter vidare till någon annan.

I vissa fall måste det ändå ske, men då enbart för vissa särskilda ändamål. Vi kan ibland t.ex. behöva anlita andra företag för att få hjälp eller teknisk support med vår IT-teknik eller för att de erbjuder vissa tjänster, som vi inte kan göra själva, tex. hantering av nyhetsbrev och annan information till våra läsare, köpare och medlemmar i Tranans vänner, för distribution av pressmeddelanden,  eller för att göra analyser av besök och trafik och annan statistik på hemsidan, eventuellt vid bokföring etc. och, inte minst, för betalfunktionen, där vi anlitar Nets. Dessa företag, inom eller utanför EU, måste då ibland få tillgång till personuppgifter som vi hanterar för att kunna utföra sitt arbete. Genom avtal med dessa företag söker vi alltid säkerställa att de håller tillräckligt högt skydd för personuppgifterna. När du lämnar personuppgifter till Nets hanterar de dessa krypterat och via 3D-secure.

Vi kan i undantagsfall också vara skyldiga att lämna ut personuppgifter, t.ex. till polis eller annan myndighet, om de skall utreda brott eller om vi av någon annan anledning kan vara skyldiga att göra det enligt lag eller efter myndighets beslut.

Vad gäller beträffande de länkar som kan finnas på Tranans hemsida?

Tranan kan ibland länka till andra fristående sajter, men då bara för att underlätta för dig att finna kompletterande information. Tranan har förstås ingen kontroll över hur de webbplatserna hanterar personuppgifter. Klickar du på en länk till en annan webbplats uppmanar vi dig därför att kontrollera vilka principer de har för behandling av personuppgifter, som de hämtar in, och för användning av cookies.

Vilken rätt har jag till mina egna personuppgifter?

Du har enligt gällande regler alltid rätt att när du så önskar

  • få tillgång till dina  personuppgifter hos Tranan;
  • få felaktiga personuppgifter rättade;
  • begära att Tranan skall sluta behandla dina personuppgifter;
  • begära att vi skall radera dem helt;
  • begära att vi skall begränsa behandlingen;
  • ha rätt till dataportabilitet;
  • återkalla ett tidigare lämnat samtycke till viss behandling;
  • invända mot behandlingen av personuppgifterna.

I samtliga fall kan du kontakta oss med din begäran här I vissa fall innebär det att du inte längre kan köpa böcker hos oss, eftersom vi måste ha uppgifter om t.ex. din adress för att kunna skicka beställda varor till dig.

Om du anser att Tranan behandlar dina uppgifter i strid mot lag eller andra regler har du dessutom alltid möjlighet att också sända dina klagomål till aktuell tillsynsmyndighet.

Hur kontaktar man Tranan om dessa frågor?

Tranan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller undrar du över något när det gäller denna hantering, är du välkommen att kontakta oss antingen via vanlig post:

Bokförlaget Tranan
Åsögatan 149
116 32 Stockholm

Eller via e-post info@tranan.nu.

Cookies

Vad är cookies och varför använder Tranan dem?

På vår hemsida använder vi oss av cookies, som är små textfiler som lagras på den enhet som man använder när man surfar på nätet och besöker och använder sig av webbplatser och tjänster online. De används för att underlätta och förbättra vissa funktioner, som t.ex. navigering på webbplatsen eller lagring av tidigare angivna adressuppgifter vid köp.

Tranan använder sig av sådana cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ta bort bannern om användning av cookies när du klickat på “Jag förstår”, beställning av nyhetsbrev, vid köp av varor, hantering av artiklar i varukorgen, för att samla in statistik om antalet besökare och rent allmänt för att få information om hur webbplatsen används. Allt detta gör det möjligt för Tranan att utveckla och göra webbplatsen bättre, men är också en förutsättning för att vi skall kunna ha försäljning på sidan.

Cookies kan också samla in sådant som också betraktas som personuppgifter, t.ex. IP-adresser, men däremot inga personuppgifter som direkt handlar om besökaren som person. Tanken med dem är alltså inte att samla personuppgifter, utan att ge besökaren en mer personligt utformad webbplats med relevant innehåll.

Cookies raderas antingen automatiskt i samband med att en användare stänger ned sin webbläsare (de kallas då ”session-cookies”) eller lagras på användarens dator till nästa besök på hemsidan (då kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid. Alla cookies kan också tas bort av användaren.

Du kan stänga av all användning av cookies i din webbläsare. Du kan då dock inte längre handla på Tranan. Om du accepterar cookies och vill ha ytterligare information om de cookies vi använder kan du använda olika verktyg för detta, tex Webbkollen.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakt oss om du har några frågor eller annars undrar över något. Du når oss med vanlig post på adress

Bokförlaget Tranan
Åsögatan 149
116 32 Stockholm

E-post: info@tranan.nu.
Telefon: 08-605 81 79

Du kan också ta direktkontakt med någon av våra medarbetare, som du hittar på sidan Om Tranan.